Visoki savet sudstva i USAID obeležili napredak u reformi pravosuđa

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija Vlade SAD, Visoki savet sudstva i 4 Digits Consulting su obeležili obeležili rezultate USAID-ovog “Projekta za institucionalno jačanje Visokog saveta sudstva”— projekta koji je vredeo 500.000 dolara i čiji je cilj bio unapređenje reforme pravosuđa u Srbiji.

gudački kvartet korporativna proslava sudstvo

“Podrška USAID-a Visokom savetu sudstva u njegovim naporima da sprovede reformu pravosuđa u Srbiji pomogla je da se Srbija približi ostvarenju ciljeva predviđenih Akcionim planom Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013-2018”, rekao je Dragomir Milojević, Predsednik Visokog saveta sudstva.

“Visoki savet sudstva ima ključnu ulogu u uspostavljanju delotvornog pravosuđa koje služi potrebama građana Srbije”, rekla je direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd. “Sjedinjene države u saradnji sa Srbijom, rade na unapređenju pravosuđa više od deset godina i to je dugotrajno partnerstvo.”

pravosuđe agencija korporativni događaj event gudački kvartet

Svečani događaj je održan 19. septembra, u lepom ambijentu beogradskog restorana Promenada, a mi smo sa velikim zadovoljstvom prihvatile poziv i kao gudački kvartet nastupile na kratkom koncertu.

Napišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>